Manja slova Veća slova RSS
Ministarstvo prosvjete

Vaka Đurovića b.b.

81000

Podgorica

E-mail adresa za prijem elektronske pošte: mps@mps.gov.me

 

Dr Damir ŠEHOVIĆ, ministar prosvjete u Vladi Crne Gore

Kontakt telefon: +382 20 410 100

Faks: +382 20 410 101

E-mail adresa: mps@mps.gov.me 

Adresa: Vaka Đurovića b.b., 81000 Podgorica

 

Omer MEHMEDOVIĆ, sekretar Ministarstva prosvjete

Kontak telefon: +382 20 410 109

Faks: +382 20 410 101

E-mail adresa: omer.mehmedovic@mps.gov.me 

Adresa: Vaka Đurovića b.b., 81000 Podgorica

 

Mubera KURPEJOVIĆ, v.d. generalnog direktora Direktorata za visoko obrazovanje

Kontakt telefon: +382 20 410 108

Faks: +382 20 410 101

E-mail adresa: mubera.kurpejovic@mps.gov.me

Adresa: Vaka Đurovića b.b., 81000 Podgorica

 

Veljko TOMIĆ, generalni direktor Direktorata za opšte srednje, srednje stručno i obrazovanje odraslih

Kontakt telefon: +382 20 410 105  +382 20 410 106

Faks: +382 20 410 101

E-mail adresa: veljko.tomic@mps.gov.me 

Adresa: Vaka Đurovića b.b., 81000 Podgorica

 

Arijana NIKOLIĆ-VUČINIĆ, generalni direktor Direktorata za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje i vaspitanje i obrazovanje lica sa posebnim obrazovnim potrebama

Kontakt telefon: +382 20 410 110

Faks: +382 20 410 101

E-mail adresa: arijana.nikolic@mps.gov.me

Adresa: Vaka Đurovića b.b., 81000 Podgorica

 

Marash Dukaj, generalni direktor Direktorata za obrazovanje pripadnika manjinskih naroda i drugih nacionalnih zajednica

Kontakt telefon: +382 20 410 178

Faks: +382 20 410 101

E-mail adresa: marash.dukaj@mps.gov.me

Adresa: Vaka Đurovića b.b., 81000 Podgorica

 

Šef kabineta

Kontakt telefon: +382 20 410 - 183

Faks: +382 20 410-101

Adresa: Vaka DĐurovića b.b., 81000 Podgorica

 

Marija JOVOVIĆ, PR menadžer

Kontakt telefon: +382 20 410 181

Faks: +382 20 410 - 101

E-mail adresa: marija.jovovic@mps.gov.me

Adresa: Vaka Đurovića b.b., 81000 Podgorica

 

Olivera SRZENTIĆ, ENIC centar - priznavanje inostranih obrazovnih isprava (visoko obrazovanje)

Kontakt telefon: +382 20 410 187

E-mail adresa: olivera.srzentic@mps.gov.me

Adresa: Vaka Đurovića b.b., 81000 Podgorica
 

Bojan LUČIĆ- priznavanje inostranih obrazovnih isprava (osnovno i srednje obrazovanje)

Kontakt telefoni: +382 20 410 132; +382 20 410 135

E-mail adrese: bojan.lucic@mps.gov.me;

Adresa: Vaka Đurovića b.b., 81000 Podgorica

 
Odjeljenje za unutrašnju reviziju

Magdalena PEKOVIĆ, viša unutrašnja revizorka

Kontakt telefon: +382 20 410 171

Faks: +382 20 410 171

E-mail: magdalena.pekovic@mps.gov.me

Adresa: Vaka Đurovića b.b., 81000 Podgorica

 

Odjeljenje za međunarodnu saradnju i evropske integracije

Marko VUKAŠINOVIĆ, načelnik Odjeljenja

Kontakt telefon: +382 20 410 150

Faks: +382 20 410 163

E-mail adresa: marko.vukasinovic@mps.gov.me

Adresa: Vaka Đurovića b.b., 81000 Podgorica

 

Odjeljenje za normativno-pravne poslove i harmonizaciju propisa

Mijajlo ĐURIĆ, načelnik Odjeljenja

Kontakt telefon: +382 20 410 124

E-mail adresa: mijajlo.djuric@mps.gov.me

Adresa: Vaka Đurovića b.b., 81000 Podgorica

 

Odjeljenje za učenički i studentski standard

Božidarka MALEŠEVIĆ-MARKOVIĆ, načelnica Odjeljenja

Kontakt telefon: +382 20 410 198

                           +382 20 410-145

                           +382 20  410-164

                           +382 20 410-168

E-mail adresa: bozidarka.markovic@mps.gov.me

Adresa: Vaka Đurovića b.b., 81000 Podgorica

 

Odjeljenje za ICT

Marina MATIJEVIĆ, načelnica Odjeljenja

Kontakt telefon: +382 20 405 310

E-mail adresa: marina.matijevic@mps.gov.me

Adresa: Rimski trg b.b., 81000 Podgorica

 

PRIJAVA SLUČAJEVA KORUPCIJE U OBRAZOVANJU

Besplatna linija: 0800 81 234

 

Branka KANKARAŠ, kontakt osoba za saradnju sa NVO sektorom

Kontakt telefon: +382 20 410 113

E-mail adresa: branka.kankaras@mps.gov.me

Adresa: Vaka Đurovića b.b., 81000 Podgorica

 

Služba za kadrovske i opšte poslove


Mladen BIGOVIĆ, načelnik Službe

Kontakt telefon: +382 20 410 126

Faks: +382 20 410 154

E-mail adresa: mladen.bigovic@mps.gov.me

Adresa: Vaka Đurovića b.b., 81000 Podgorica

 

Služba za finansije i računovodstvo

Tatjana MARKOVIĆ, načelnica Službe

Kontakt telefon: +382 20 410 128

E-mail adresa: tatjana.markovic@mps.gov.me

Adresa: Vaka Đurovića b.b., 81000 Podgorica

 

Arhiva

+382 20 410 184

+382 20 410 137

+382 20 410 173