Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  

17.11.2014.

SPISAK STUDENATA KOJI SU KONKURISALI ZA DODJELU STUDENTSKIH KREDITA ZA STUDIJSKU 2014/2015. GODINU

SPISAK STUDENATA KOJI SU KONKURISALI ZA DODJELU STUDENTSKIH KREDITA ZA STUDIJSKU 2014/2015. GODINU

U skladu sa Konkursom za dodjelu studentskih kredita za studijsku 2014/15. godinu, a u vezi sa članom 5, 8 i 57 Zakona o opštem upravnom postupku(„Službeni list RCG“, broj 60/03 i „Službeni list CG“, broj 32/11), kandidati sa neispravnom ili nepotpunom dokumentacijom mogu istu dopuniti do i sa 25. novembrom 2014. godine.Aktuelnosti

24.11.2014.

Uspješno realizovan prvi krug Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem za 2014. godinu

Prijava korisnika u okviru Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem za 2014. godinu počela je 20. oktobra i trajala je do 20. novembra t.g.

više...
21.11.2014.

Održan Erasmus+ info dan

Održan Erasmus+ info dan

Erasmus+ info dan je održan 17. novembra 2014. godine Rektorata Univerziteta Crne Gore. Info dan je otvorila rektorka Univerziteta Crne Gore prof. Radmila Vojvodić.

više...
21.11.2014.

STRATEGIJA RAZVOJA STRUČNOG OBRAZOVANJA U CRNOJ GORI (2015-2020) Nacrt

Ministarstvo prosvjete kao obrađivač, smatra potrebnim da u postupku pripreme Strategije, isti javno objavi i zatraži primjedbe i sugestije od građana, naučnih, stručnih organizacija, nevladinih i drugih zainteresovanih organizacija i zajednica radi unapređenja tekstaStrategije razvoja stručnog obrazovanja u Crnoj Gori (2015-2020) da bi ovaj dokument bio razvijen kroz participativni proces svih relevatnih subjekata.

više...
20.11.2014.

Ministarstvo prosvjete pripremilo je Plan obrazovanja odraslih Crne Gore (2015-2019)

Ministarstvo prosvjete kao obrađivač, smatra potrebnim da u postupku pripreme Plana, isti javno objavi i zatraži primjedbe i sugestije od građana, naučnih, stručnih organizacija, nevladinih i drugih zainteresovanih organizacija i zajednica radi unapređenja teksta Plana obrazovanja odraslih Crne Gore (2015-2019), da bi ovaj dokument bio razvijen kroz participativni proces svih relevatnih subjekata.

više...
20.11.2014.

AMBASADOR NARODNE REPUBLIKE KINE POSJETIO JU RESURSNI CENTAR ZA DJECU I MLADE „PODGORICA"

AMBASADOR NARODNE REPUBLIKE KINE POSJETIO JU RESURSNI CENTAR ZA DJECU I MLADE „PODGORICA"

U srijedu, 19. novembra 2014. godine ambasador Narodne Republike Kine u Crnoj Gori, Nj. E. Cui Dživei posjetio je JU Resursni centar „Podgorica“. Prilikom posjete, ambasador je poklonio Ustanovi novčana sredstva u iznosu 8.000,00 eura.

više...