Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  


Aktuelnosti

23.10.2014.

USLOVI ZA DOBIJANJE LICENCE ZA PRIVATNE PREDŠKOLSKE USTANOVE

U skladu sa odredbama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju („Službeni list RCG“, br. 64/02, 31/05 i 49/07 i „Službeni list CG“, br. 45/10, 45/11 i 39/13), Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni list RCG“, br. 64/02 i 49/07 i „Službeni list CG“, br. 80/10), i Pravilnika o bližim uslovima za osnivanje ustanova u oblasti obrazovanja i vaspitanja („Službeni list RCG“, br. 40/06), uz zahjev za izdavanje licence potrebno je da Ministarstvu prosvjete dostavite i dokaze o ispunjavanju uslova za osnivanje ustanove.

više...
17.10.2014.

Veliki broj poslodavaca iz privatnog sektora prijavio se za treći ciklus Programa stručnog osposobljavanja

Prijava korisnika u okviru trećeg ciklusa Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem počinje u ponedjeljak 20.oktobra 2014.godine.

više...
17.10.2014.

Saopštenje: Održan okrugli sto na temu ,,Evropski sektorski socijalni dijalog u obrazovanju. Promovisanje njegovih potencijala kroz jačanje kapaciteta i znanja na nacionalnom nivou”

Saopštenje: Održan okrugli sto na temu ,,Evropski sektorski socijalni dijalog u obrazovanju. Promovisanje njegovih potencijala kroz jačanje kapaciteta i znanja na nacionalnom nivou”

U organizaciji Sindikata prosvjete i Evropskog komiteta sindikata obrazovanja (ETUCE) danas je u Hotelu ”Ramada” u Podgorici održan Okrugli sto na temu ,,Evropski sektorski socijalni dijalog u obrazovanju. Promovisanje njegovih potencijala kroz jačanje kapaciteta i znanja na nacionalnom nivou”.

više...
16.10.2014.

Ministarstvo prosvjete raspisuje oglas za angažovanje konsultanta za pripremu studije izvodljivosti za uvođenje studijskih programa na engleskom jeziku i strategije za realizaciju

Ministarstvo prosvjete raspisuje oglas za angažovanje konsultanta za pripremu studije izvodljivosti za uvođenje studijskih programa na engleskom jeziku i strategije za realizaciju, koji će se finansirati iz kredita Svjetske banke u okviru projekta “Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost”. Oglas će biti otvoren do 30.oktobra 2014. godine.

više...
13.10.2014.

PRIJAVA KORISNIKA PROGRAMA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA LICA SA STEČENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM POČINJE 20. OKTOBRA 2014. GODINE

U skladu sa Zakonom o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem (“Službeni list Crne Gore”, broj 38/2012 i 39/2013) realizuje se, po treći put, Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem.

više...