Manja slova Veća slova RSS

Javne rasprave

09.10.2015.

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu Strategije ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja održane u Podgorici

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu Strategije ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja održane u Podgorici Posljednja u nizu javnih rasprava u kojima su aktivnog učestvovali neposredni pružaoci usluga predškolskog vaspitanja i obrazovanja i drugih zainteresovanih aktera održana je 9. oktobra 2015. godine u Ministarstvu prosvjete. Osim rukovodioca, stručnih saradnika i praktičara iz javnih predškolskih ustanova: JPU „Zagorka Ivanović”, Cetinje; JPU “Irena Radović”, Cetinje; JPU “Dragan Kovačević”, Nikšić; JPU “Ljubica Popović” i JPU “Đina Vrbica”, Podgorica, učestvovali su i predstavnici privatnih predškolskih ustanova, Zavoda za školstvo, nevladinog sektora, Kancelarije Ombudsmana i Kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori.

07.10.2015.

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu Strategije ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja održane u Beranama

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu Strategije ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja održane u Beranama

Druga javna rasprava povodom Nacrta Strategije ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja 2016-2020. održana je 6. oktobra 2015. godine u JPU „Radmila Nedić“ u Beranama.

05.10.2015.

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu Strategije ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja održane u Budvi

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu Strategije ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja održane u Budvi

U cilju participativnog i konsultativnog procesa sa svim zainteresovanim stranama danas je u centralnom objektu JPU „Ljubica V. Jovanović - Maše“, Budva, održana prva u nizu javnih rasprava Nacrta Strategije ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja 2016-2020. za južno/priobalni region.

03.10.2015.

Ministarstvo prosvjete organizuje javne rasprave o Nacrtu strategije ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja

Ministarstvo prosvjete organizuje javne rasprave o Nacrtu strategije ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja

Ministarstvo prosvjete organizuje javne rasprave o Nacrtu strategije ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

01.10.2015.

Ministarstvo prosvjete pripremilo je Nacrt Strategije ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja 2016-2020

Ministarstvo prosvjete pripremilo je Nacrt Strategije ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja 2016-2020

Ministarstvo prosvjete, kao obrađivač, smatra potrebnim da u postupku pripreme dokumenta, organizuje javne rasprave koje bi poslužile za aktivno učešće stručne i civilne javnosti radi unapređenja teksta Nacrta Strategije, kako bi ovaj dokument bio razvijen kroz participativni proces svih relevatnih subjekata.

02.07.2015.

Ministarstvo prosvjete pripremilo je tekst Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija

Ministarstvo prosvjete, kao obrađivač poziva zainteresovane organe, organizacije, udruženja i pojedince da daju svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na tekst Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija (“Službeni list CG”, broj 57/11).

25.05.2015.

Ministarstvo prosvjete pripremilo je Prijedlog Strategije razvoja opšteg srednjeg obrazovanja u Crnoj Gori (2015-2020)

Ministarstvo prosvjete pripremilo je Prijedlog Strategije razvoja opšteg srednjeg obrazovanja u Crnoj Gori (2015-2020)

20.11.2014.

Ministarstvo prosvjete pripremilo je Plan obrazovanja odraslih Crne Gore (2015-2019)

Ministarstvo prosvjete kao obrađivač, smatra potrebnim da u postupku pripreme Plana, isti javno objavi i zatraži primjedbe i sugestije od građana, naučnih, stručnih organizacija, nevladinih i drugih zainteresovanih organizacija i zajednica radi unapređenja teksta Plana obrazovanja odraslih Crne Gore (2015-2019), da bi ovaj dokument bio razvijen kroz participativni proces svih relevatnih subjekata.

09.09.2014.

Nacrt Strategije obrazovanja odraslih Crne Gore (2015-2025)

Ministarstvo prosvjete pripremilo je Nacrt Strategije obrazovanja odraslih Crne Gore (2015-2025).