Manja slova Veća slova RSS

Javne rasprave

26.06.2017.

Izvještaji sa javnih rasprava o prijedlozima izmjena i dopuna osam zakona iz oblasti obrazovanja

Izvještaji sa javnih rasprava o prijedlozima izmjena i dopuna osam zakona iz oblasti obrazovanja Izvještaji sa javnih rasprava o prijedlozima izmjena i dopuna osam zakona iz oblasti obrazovanja:

15.05.2017.

JAVNA RASPRAVA U VEZI SA OPŠTEOBRAZOVNIM DIJELOM DEVET NASTAVNIH PLANOVA OBRAZOVNIH PROGRAMA U SREDNJEM STRUČNOM OBRAZOVANJU

JAVNA RASPRAVA U VEZI  SA OPŠTEOBRAZOVNIM DIJELOM DEVET NASTAVNIH PLANOVA OBRAZOVNIH PROGRAMA U SREDNJEM STRUČNOM OBRAZOVANJU

Javna rasprava biće održana 19. 05. 2017. godine u sali Ministarstva prosvjete, prema sljedećem rasporedu:

20.04.2017.

Poziv stručnoj i laičkoj javnosti za učešće u raspravi o tekstovima nacrta zakona

Poziv stručnoj i laičkoj javnosti za učešće u raspravi o tekstovima nacrta zakona

Programom rada za 2017. godinu - drugi kvartal Vlada Crne Gore utvrdila je obavezu razmatranja i utvrđivanja prijedloga zakona o izmjenama i dopunama: Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Zakona o gimnaziji, Zakona o stručnom obrazovanju, Zakona o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama, Zakona o obrazovanju odraslih i Zakona o visokom obrazovanju.

06.12.2016.

Javna rasprava o Nacrtu Strategije obrazovanja nastavnika (2017-2024)

Javna rasprava o Nacrtu Strategije obrazovanja nastavnika (2017-2024)

Ministarstvo prosvjete je u saradnji sa univerzitetima, Zavodom za školstvo, Centrom za stručno obrazovanje, Privrednom komorom Crne Gore, Unijom poslodavaca, Sindikatom prosvjete Crne Gore i predstavnicima civilnog sektora, pripremilo nacrt Strategije obrazovanja nastavnika (2017-2024).

29.07.2016.

Izvještaji sa javnih rasprava o Nacrtu Nacionalne strategije za mlade

Izvještaji sa javnih rasprava o Nacrtu Nacionalne strategije za mlade

Izvještaje sa javnih rasprava o Strategiji za mlade održanih u Podgorici, Kotoru i bijelom polju možete preuzeti ovdje...

19.07.2016.

Javna rasprava o Nacrtu Nacionalne strategije za mlade

Javna rasprava o Nacrtu Nacionalne strategije za mlade

Ministarstvo prosvjete je, u saradnji sa Upravom za mlade i sport, Radnom grupom koju su činili predstavnici civilnog sektora i institucija, kao i uz podršku UN sistema u Crnoj Gori, pripremilo radnu verziju Nacionalne strategije za mlade.

31.05.2016.

Javna rasprava o Nacrtu Nacionalne strategije cjeloživotne karijerne orijentacije za period 2016-2020. godina

Javna rasprava o Nacrtu Nacionalne strategije cjeloživotne karijerne orijentacije za period 2016-2020. godina

Ministarstvo prosvjete, kao obrađivač, smatra potrebnim da u postupku pripreme Nacionalne strategije cjeloživotne karijerne orijentacije za period 2016-2020. godina organizuje javne rasprave koje bi poslužile za aktivno učešće stručne i civilne javnosti radi unapređenja teksta Nacrta Strategije, kako bi ovaj dokument bio razvijen kroz participativni proces svih relevatnih subjekata.

09.10.2015.

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu Strategije ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja održane u Podgorici

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu Strategije ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja održane u Podgorici

Posljednja u nizu javnih rasprava u kojima su aktivnog učestvovali neposredni pružaoci usluga predškolskog vaspitanja i obrazovanja i drugih zainteresovanih aktera održana je 9. oktobra 2015. godine u Ministarstvu prosvjete. Osim rukovodioca, stručnih saradnika i praktičara iz javnih predškolskih ustanova: JPU „Zagorka Ivanović”, Cetinje; JPU “Irena Radović”, Cetinje; JPU “Dragan Kovačević”, Nikšić; JPU “Ljubica Popović” i JPU “Đina Vrbica”, Podgorica, učestvovali su i predstavnici privatnih predškolskih ustanova, Zavoda za školstvo, nevladinog sektora, Kancelarije Ombudsmana i Kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori.

07.10.2015.

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu Strategije ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja održane u Beranama

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu Strategije ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja održane u Beranama

Druga javna rasprava povodom Nacrta Strategije ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja 2016-2020. održana je 6. oktobra 2015. godine u JPU „Radmila Nedić“ u Beranama.

05.10.2015.

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu Strategije ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja održane u Budvi

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu Strategije ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja održane u Budvi

U cilju participativnog i konsultativnog procesa sa svim zainteresovanim stranama danas je u centralnom objektu JPU „Ljubica V. Jovanović - Maše“, Budva, održana prva u nizu javnih rasprava Nacrta Strategije ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja 2016-2020. za južno/priobalni region.