Manja slova Veća slova RSS

EURYDICE

18.05.2017.

Ključni podaci o nastavi jezika u školi u Evropi – 2017

Ključni podaci o nastavi jezika u školi u Evropi – 2017 Upravo je objavljena nova EURYDICE publikacija Ključni podaci o nastavi jezika u školi u Evropi – 2017. Evidentno je da u Evropi postoji više od 60 službenih jezika, što ide u prilog činjenici da je Evropa kontinent značajne jezičke različitosti, a broj jezika se dodatno povećava kao posljedica nedavnih migracionih tokova. Publikacija sadrži ključne podatke o nastavi i učenju jezika u školama u Evropi za 42 evropska obrazovna sistema.

04.05.2017.

Proljećno izdanje Eurydice biltena 2017. Eurydice bilten

Proljećno izdanje Eurydice biltena 2017. Eurydice bilten

U prilogu je proljećno izdanje Eurydice biltena 2017. Eurydice bilten, između ostalog, pruža najnovije informacije o predstojećim Eurydice publikacijama. Obrazovni sistemi se značajno razlikuju širom Evrope, a Eurydice ima za cilj da nam kroz informacije i uporedne analize omogući da lakše razumijemo kako ti sistemi funkcionišu.

23.02.2017.

Objavljeni tematski pregledi koji se odnose na strukturne indikatore za praćenje sistema obrazovanja i osposobljavanja u Evropi 2016

Objavljeni tematski pregledi koji se odnose na strukturne indikatore za praćenje sistema obrazovanja i osposobljavanja u Evropi 2016

Upravo su na web stranici Eurydice (https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications:Structural_Indicators_for_Monitoring_Education_and_Training_Systems_in_Europe_2016_%E2%80%93_Thematic_Overviews) objavljeni tematski pregledi koji se odnose na strukturne indikatore za praćenje sistema obrazovanja i osposobljavanja u Evropi 2016. Tematski pregledi, koji pokrivaju 40 evropskih sistema, daju jasnu sliku o strukturama obrazovanja, politikama i reformama u pet ključnih oblasti: obrazovanje i njega u ranom djetinjstvu, dostignuća u osnovnim vještinama, rano napuštanje obrazovanja i osposobljavanja, visoko obrazovanje i zapošljavanje diplomiranih studenata.

31.01.2017.

Nova EURYDICE publikacija pod nazivom Mehanizmi podrške kreiranju politike u obrazovanju zasnovani na bazama podataka

Nova EURYDICE publikacija pod nazivom Mehanizmi podrške kreiranju politike u obrazovanju zasnovani na bazama podataka

Upravo je objavljena nova EURYDICE publikacija pod nazivom Mehanizmi podrške kreiranju politike u obrazovanju zasnovani na bazama podataka (Support Mechanisms for Evidence-based Policy-Making in Education).

11.01.2017.

EURYDICE publikacije na crnogorskom jeziku

EURYDICE publikacije na crnogorskom jeziku

Obavještavamo vas da su objavljene sljedeće EURYDICE publikacije na crnogorskom jeziku:

22.12.2016.

Eurydice publikacija Mobility Scoreboard

Eurydice publikacija Mobility Scoreboard

Upravo je objavljena Eurydice publikacija Mobility Scoreboard koja sadrži šest indikatora iz pet tematskih oblasti: informacije i savjeti, učenje stranih jezika, prenosivost stipendija i kredita, podrška studentima iz lošijeg socio-ekonomskog miljea i priznavanje kvalifikacija.

07.11.2016.

Objavljena Eurydice publikacija Strukturni indikatori za praćenje sistema obrazovanja i osposobljavanja u Evropi 2016

Objavljena Eurydice publikacija Strukturni indikatori za praćenje sistema obrazovanja i osposobljavanja u Evropi 2016

Upravo je objavljena Eurydice publikacija Strukturni indikatori za praćenje sistema obrazovanja i osposobljavanja u Evropi 2016 (Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe 2016). Publikacija sadrži više od 30 detaljnih strukturnih indikatora, definicija, grafika i kratkih analiza novih ključnih reformi u sljedećih pet oblasti: predškolsko obrazovanje i njega, dostignuća u osnovnim vještinama, rano napuštanje obrazovanja i osposobljavanja, visoko obrazovanje i zapošljavanja diplomiranih studenata.

26.10.2016.

Objavljena nova Eurydice publikacija: Nacionalni sistemi školarina i podrške studentima u evropskom visokom obrazovanju 2016/17

Objavljena nova Eurydice publikacija: Nacionalni sistemi školarina i podrške studentima u evropskom visokom obrazovanju 2016/17

Upravo je objavljena nova Eurydice publikacija: Nacionalni sistemi školarina i podrške studentima u evropskom visokom obrazovanju 2016/17 u kojoj je dat uporedni pregled visine školarina i finansijske podrške studentima za 42 evropska sistema visokog obrazovanja.

14.10.2016.

Održan ERASMUS + informativni dan

Održan ERASMUS + informativni dan

U organizaciji Nacionalne Erasmus+ kancelarije, u saradnji sa Univerzitetom Donja Gorica, 13. oktobra 2016. godine održan je ERASMUS + informativni dan. Info dan je otvorio rektor Univerziteta Donja Gorica prof. Veselin Vukotić, nakon čega su prisutne pozdravili ambasador Aivo Orav, šef EU delegacije u Crnoj Gori i Veljko Tomić direktor Direktorata za opšte srednje, srednje stručno i obrazovanje odraslih.

29.09.2016.

Objavljene dvije EURYDICE publikacije: Obavezno obrazovanje u Evropi 2016/17 i Struktura evropskih obrazovnih sistema – šematski prikaz 2016/17.

Objavljene dvije EURYDICE publikacije: Obavezno obrazovanje u Evropi 2016/17 i Struktura evropskih obrazovnih sistema – šematski prikaz 2016/17.

Upravo su objavljene dvije nove EURYDICE publikacije Obavezno obrazovanje u Evropi 2016/17 i Struktura evropskih obrazovnih sistema – šematski prikaz 2016/17.