Manja slova Veća slova RSS

>

VISOKO OBRAZOVANJE U CRNOJ GORI

Datum objave: 12.07.2005 17:48 | Autor: ENIC CENTAR

Ispis Štampaj stranicu


U Crnoj Gori postoji jedan državni univerzitet - Univerzitet Crne Gore.

Univerzitet Crne Gore je osnovan 1974. godine. Te godine predstavnici tri fakulteta: Ekonomskog, Tehničkog i Pravnog iz Titograda, dvije više škole: Pedagoške akademije iz Nikšića i više pomorske škole iz Kotora i tri samostalna naučna instituta: Istorijskog, Poljoprivrednog i Instituta za biološka i medicinska istraživanja iz Titograda, potpisali su Sporazum o udruživanju u Univerzitet u Titogradu.

Osnivačka skupština održana je 29. aprila iste godine i taj datum je odlukom Senata Univerziteta proglašen za dan Univerziteta.

U trenutku osnivanja Univerzitet je imao osam članica. U skladu sa mogućnostima i zahtjevima vremena, Univerzitet se razvijao i dobijao sve složeniju i sveobuhvatniju fizionomiju.
Danas je Univerzitet Crne Gore lociran u šest crnogorskih gradova: Podgorici, Nikšiću, Cetinju, Kotoru, Herceg Novom i Bijelom Polju i u svom sastavu ima 14 fakulteta i jednu visoku stručnu školu:
-Ekonomski fakultet, Podgorica
-Pravni fakultet, Podgorica
-Elektrotehnički fakultet, Podgorica
-Metalurško-tehnološki fakultet, Podgorica
-Građevinski fakultet, Podgorica
-Mašinski fakultet, Podgorica
-Prirodno-matematički fakultet, Podgorica
-Medicinski fakultet, Podgorica,
- Filozofski fakultet, Nikšić
-Fakultet likovnih umjetnosti, Cetinje
-Fakultet dramskih umjetnost, Cetinje
-Muzička akademija, Cetinje
-Fakultet za pomorstvo, Kotor,
-Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Kotor
-Visoka fizioterapeutska škola, Igalo, Herceg Novi
-Primijenjeni menadžment , u okviru Ekonomskog fakultata, Bijelo Polje
-Pravo, u okviru Pravnog fakulteta, Bijelo Polje.

U okviru nabrojanih fakulteta postoji veliki broj studijskih programa, koji pružaju široku lepezu raznovrsnih obrazovnih profila.

U okviru Univerziteta nalaze se i 4 naučna instituta:

-Institut za strane jezike, Podgorica
-Biotehnički institut, Podgorica
-Istorijski institut, Podgorica
-Institut za biologiju mora, Koto

U okviru Biotehničkog instituta, od studijske 2005/06 izvodi se studijski program "Poljoprivreda". U okviru njega se izvode dva potprograma: "Biljna proizvodnj" i" Stočarstvo".

Oktobra 2004. godine, licencu za rad od strane Ministarstva prosvjete i nauke RCG dobio je prvi privatni fakultet
"Fakultet za turizam, hotelijerstvo i trgovinu-Bar".
Osim navedenog privatnog fakulteta, juna 2005. godine licencu za rad dobili su sljedeći privatni fakulteti:
Fakultet za poslovne studije "Montenegro bisuness school" , Podgorica
Fakultet za poslovni menadžment, Bar
i
Visoka škola sestrinstva "Kraljica Jelena", Igalo.

(Akreditovane visokoobrazovne ustanove i studijski programi u Crnoj Gori)Download