Manja slova Veća slova RSS

>

Portal za nastavnike

Portal za nastavnike
Datum objave: 15.06.2007 13:52 | Autor: Ivona Međedović

Ispis Štampaj stranicu


Microsoft kompanija i Ministarstvo prosvjete i nauke su u okviru projekta PIL (Partners in learning) uradili portal namijenjen za nastavnike kao vid e-learning podrške obrazovnom sistemu Crne Gore.

 E-Learning se sastoji od multimedijskih, interaktivnih lekcija o bilo kojoj temi informatičkog, jezičkog, poslovnog ili nekog drugog sadržaja koje polaznik dobija putem internet tehnologije.

Takav način učenja idealan je za sve one koji tempo učenja žele prilagoditi svojem predznanju i koji žele sami birati kada će, gdje i koliko učiti. Sadržaj je polazniku dostupan duži vremenski period, a može mu se pristupati neograničen broj puta, čime se smanjuje količina vremena koju efektivno troši na učenje. Tako polaznik brže prolazi kroz lakši dio gradiva i koncentriše se na onaj dio koji mu predstavlja veći problem. Putem e-Learninga moguće je postići ujednačen kvalitet obuke za veći broj polaznika u isto vrijeme, uz smanjenje troškova i vremena potrebnog za edukaciju. Na online sadržaju mogu lakše i češće da se rade izmjene dok se kod npr. udžbenika to može uraditi tek u sljedećem izdanju.

S druge strane, za iskorištavanje prednosti koje pruža e-Learning potrebna je velika samodisciplina. Zato se očekuje da polaznik tačno zna što želi i da mu je lično stalo do razvoja novih znanja i vještine, kako zbog vlastitog napretka, tako i zbog usavršavanja u poslu i obrazovanju. Portal je jedan vid e-learning-a.

Portal je sistem koji omogućuje centralizirano održavanje i razmjenu informacija i dokumenata s posebnim težištem na timski rad. On omogućuje integraciju s praktički bilo kojim vanjskim izvorom informacija i drugim aplikacijama. Portal unapređuje saradnju, omogućavajući brži i učinkovitiji pristup, upravljanje i interaktivan rad s dokumentima, programima i ljudima. Portal neprekidno spaja korisnike, timove i znanje kako bi se koristile informacije u poslovnim ili edukativnim procesima. Portal je rješenje koje integrira informacije iz različitih sistema na temelju jedinstvene prijave korisnika.

Portal za nastavnike je kreiran da bi objedinio sve nestavnike u Crnoj Gori na jednom mjestu kako bi mogli da razmjenjuju iskustva i nalaze razne sadržaje kojim bi dopunili i poboljšali svoja predavanja.

Tradicionalni način učenja (obuka u učionici) svoju najveću vrijednost iskazuje u socijalnom elementu okruženja u interakciji s predavačem. Znamo da je učenje socijalni proces, dakle, socijalni aspekt učionice je najveći plus tradicionalnog pristupa. Polaznici se nalaze među sebi ravnima, među osobama od kojih ne moraju zazirati ili ih se plašiti. Obraćanje susjednoj klupi radi objašnjenja ili pomoći normalan je postupak u učionici. Slično je i sa postavljanjem pitanja predavaču – on je zato tu. Ipak, tradicionalan način učenja je u današnjim uslovima ubrzanja svih procesa, pa tako i procesa učenja, odavno došao do svojih granica.

Tradicionalni način učenja je objektivno najkvalitetniji oblik obrazovanja – ali i najskuplji. Naprosto zato što posjeduje fiksne troškove: prostor, oprema, predavače – a sve to često i za polupraznu učionicu. Kod seminara koji se održavaju na tradicionalni način polaznici moraju putovati, jer manje sredine ne mogu priuštiti održavanje takvih, nerentabilnijih programa.

Budućnost učionice je izvjesna: ona ostaje s nama! Međutim, biće je manje i polaznici će se u njoj zadržavati kraće. Ona će svoje mjesto naći u tzv. „blended“ modelu, koji spaja učenje u učionici i učenje putem internet tehnologije. Praksa je pokazala da taj model daje najbolje rezultate.

Nagli porast e-Learninga na globalnom tržištu može se zahvaliti nekim ključnim prednostima koje e-Learning pruža u odnosu na klasičnu obuku u učionicama. E-Learning polazniku takvog oblika obuke omogućuje izbor mjesta, vremena i količine, tj. trajanja pojedinih seansi učenja, šta želi učiti (sloboda odabira šta želi učiti u konkretnom trenutku). Pored toga, ovaj način učenja pruža mogućnost osvježavanja znanja kroz duži period i nakon kompletiranja neke obuke, seminara. Takođe, e-Learning omogućuje pristup udaljenim korisnicima, kojima je preskupo ili na neki drugi način neprihvatljivo putovanje do mjesta obuke. Pored toga što ovakav način obuke smanjuje troškove i vrijeme, on pruža polaznicima ujednačen kvalitet obuke, kao i mogućnost samoprovjere usvojenog znanja.

E-Learning polaznika pretvara iz pasivnog posmatrača u aktivnog učesnika, prikazuje simulirane, stvarne situacije, omogućuje polazniku smislenu procjenu znanja i testiranje, omogućuje polazniku da dobije pravovremenu pomoć mentora te dopušta polaznicima da sarađuju međusobno i sa stručnjacima prati korisnikov napredak i njegova dostignuća. Valja naglasiti da e-Learning neće nadomjestiti klasične obrazovne modele koji se već godinama primjenjuju, nego će poslužiti kao dopuna ili drugi izbor.

Naravno da tradicionalni način učenja nikada neće nestati, jer pruža određen kvalitet i komfor koju neće biti lako ili moguće dostići tehnologijom, ali takav oblik obuke ostat će dominantan kod obrazovnih programa s većom dodatnom vrijednošću (npr. tamo gdje se zahtijeva izuzetno veliko znanje predavača, te intenzivna interaktivna komunikacija s polaznicima) ili u okolnostima u kojima polaznička populacija teže prihvaća koncept i tehnologiju e-Learninga.

U sistemu obrazovanja u Crnoj Gori ima oko 120 000 učenika u svim nivoima obrazovanja i oko 20 000 zaposlenih. Ukupno ima 162 osnovne škole, 49 srednjih škola, 21 vrtić i 15 muzičkih škola. Iz navedenih podataka se zaključuje da je veoma kompleksan i obiman posao vođenja strategije i nadzora kompletnog obrazovnog procesa počevši od predškolskog obrazovanja, pa do univerziteta. Za bolje funkcionisanje, jednog dijela, jednog ovako velikog segmenta društva kao što je obrazovanje kreiran je portal za nastavnike. Adresa tog portala je www.skolskiportal.edu.me, a izgled početne stranice je dat na slici.

Portal bi trebao da unaprijedi korišćene ICT-a i približi informatički svijet i njegove mogućnosti nastavnom kadru i drugim subjektima u obrazovanju, što bi podiglo nivo informatičkog znanja.

Portal treba da omogući nastavnicima da kao korisnici portala mogu objavljivati radove i svoja predavanja. Takodje treba da omogući razmjene ideja, znanja i iskustava nastavnika, da podstakne nastavni kadar na rad s Internetom, upoznavanje s novim tehnologijama i sticanje novih znanja i iskustava, kao i da omogući i podstakne nove oblike stvaralaštva nastavnika u raznim područjima obrazovanja. Na školskom portalu će biti omogućen lak izbor i preuzimanje (download) didaktičkog softvera, kao i lista korisnih linkova. Korist uvođenja ovog portala bila bi višestruka, naročito sa planiranim razvojem e-learning sistema i ostalih korisničkih servisa koji bi bili dostupni nastavnom kadru.

Na ovom portalu se nalaze: dokument centar, forum i linkovi. U dokument centru moći će se naći didaktički softver za razne predmete, opšti dokumenti, priručnici i propisi (zakoni i pravilnici). Forum je namjenjen ICT koordinatorima. Pomoću foruma i uz pomoć mnogih priručnika poboljšat će se održavanje računarske opreme, mreže i Interneta u školama. Među linkovima mogu se naći linkovi iz informacionih tehnologija, linkovi podjeljeni po predmetima, linkovi sličnih portala zemalja iz okruženja kao i ostali zanimljivi linkovi. Pored navedenog, na portalu se nalazi i spisak svih obrazovnih institucija u Crnoj Gori sa linkovima ka njihovim sajtovima, kao i kontakti Odjeljenja za informaciono-komunikacione tehnologije Ministarstva prosvjete i nauke koje će vršiti tehničko održavanje ovog portala.

Sa portalom za nastavnike upoznao se veliki broj školskih ICT koordinatora a u zadnje vrijeme i određeni broj nastavnika. Cilj je da se svi nastavnici u Crnoj Gori što prije upoznaju sa portalom i da učestvuju u kreiranju značajnog materijala iz svih oblasti obrazovanja i na taj način dali još jedan doprinos poboljšanju obrazovanja u Crnoj Gori.