Manja slova Veća slova RSS

Kontakt osoba za saradnju sa NVO u dijelu osnovnog obrazovanja:

Branka Kankaraš

Kontakt telefon: +382 20 410 113

E-mail adresa: branka.kankaras@mps.gov.me

Adresa: Vaka Đurovića b.b., 81000 Podgorica

Kontakt osoba za saradnju sa NVO u dijelu srednjeg obrazovanja:

Majda Mulić

Kontakt telefon: +382 20 410 175

E-mail adresa: majda.mulic@mps.gov.me

Adresa: Vaka Đurovića b.b., 81000 Podgorica


Zakon o nevladinim organizacijama.pdf

Uputstvo o kriterijumima davanja saglasnosti na projekte NVO.doc

Napomena u vezi Uputstva.doc

Prijava za NVO za realizaciju projekata iz oblasti obrazovanja i vaspitanja.doc

CV forma za osobe angažovane na realizaciji aktivnosti koje se predlažu.doc


Saradnja sa NVO

26.03.2020.

Obavještenje o produženju roka za dostavljanje prijava programa/projekata nevladinih organizacija za 3 konkursa Ministarstva prosvjete

Obavještenje o produženju roka za dostavljanje prijava programa/projekata nevladinih organizacija za 3 konkursa Ministarstva prosvjete Obavještenje o produženju roka za dostavljanje prijava programa/projekata nevladinih organizacija za 3 konkursa Ministarstva prosvjete pod nazivom "Da talenat nađe put", "Inkluzija na djelu" i „Znanje kroz cjeloživotno obrazovanje“

05.03.2020.

JAVNI KONKURS "INKLUZIJA NA DJELU"

JAVNI KONKURS "INKLUZIJA NA DJELU"

JAVNI KONKURS "INKLUZIJA NA DJELU" za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti institucionalnog i vaninstitucionalnog obrazovanja – podrška inkluzivnom obrazovanju.

04.03.2020.

JAVNI KONKURS „Znanje kroz cjeloživotno obrazovanje“

JAVNI KONKURS „Znanje kroz cjeloživotno obrazovanje“

JAVNI KONKURS „Znanje kroz cjeloživotno obrazovanje“ za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti institucionalnog i vaninstitucionalnog obrazovanja – podrška cjeloživotnom učenju.

02.03.2020.

JAVNI KONKURS „DA TALENAT NAĐE PUT“

JAVNI KONKURS „DA TALENAT NAĐE PUT“

JAVNI KONKURS „DA TALENAT NAĐE PUT“ za finansiranje projekata/programa u saradnji sa školama u Crnoj Gori u oblasti podrška darovitim učenicima, koji će biti sprovedeni od strane nevladinih organizacija koje okupljaju prosvjetne radnike, koje djeluju kao strukovna udruženja nastavnika ili udruženja učenika i studenata.

21.02.2020.

LISTA kandidata NVO koji su predloženi za člana/članicu Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2020. godini - podrška inkluzivnom obrazovanju

U skladu sa članom 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo prosvjete objavljuje

21.02.2020.

LISTA kandidata NVO za člana Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. - podoblast podrška cjeloživotnom obrazovanju

LISTA KANDIDATA PREDLOŽENIH OD NEVLADINIH ORGANIZACIJA za člana Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini u oblasti institucionalnog i vaninstitucionalnog obrazovanja - podoblast podrška cjeloživotnom obrazovanju

14.02.2020.

Spisak NVO koje nijesu dostavile potpune prijedloge za člana/cu u radnom tijelu - Strategija predškolskog vaspitanja i obrazovanja sa akcionim planom

Spisak NVO koje nijesu dostavile potpune prijedloge za člana/cu u radnom tijelu za izradu Strategije predškolskog vaspitanja i obrazovanja sa akcionim planom, odnosno koje ne ispunjavaju kriterijume iz članova 4 i 5 Uredbe.

14.02.2020.

Lista predstavnika NVO koji su predloženi za člana/cu u radnom tijelu za izradu Strategije predškolskog vaspitanja i obrazovanja sa akcionim planom

Lista predstavnika NVO koji su predloženi za člana/cu u radnom tijelu za izradu Strategije predškolskog vaspitanja i obrazovanja sa akcionim planom

14.02.2020.

Lista predstavnika NVO koji su predloženi za člana/cu u radnom tijelu za izradu Strategije predškolskog vaspitanja i obrazovanja sa akcionim planom

Lista predstavnika NVO koji su predloženi za člana/cu u radnom tijelu za izradu Strategije predškolskog vaspitanja i obrazovanja sa akcionim planom

12.02.2020.

Lista predstavnika NVO predloženih za člana Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata NVO u 2020. godini - podrška darovitim učenicima

Lista predstavnika/ica nevladinih organizacija, koji/e su predloženi/e za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/ programa nevladih organizacija u 2020. godini u oblasti institucionalno i vaninistitucionalno obrazovanje-podoblast podrška darovitim učenicima