Manja slova Veća slova RSSŠkolski kalendar

11.07.2018.

ŠKOLSKI KALENDAR ZA 2018/2019. GODINU

ŠKOLSKI KALENDAR ZA 2018/2019. GODINU Na osnovu člana 62 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju („Službeni list RCG“, br. 64/02, 31/05 i 49/07 i „Službeni list CG“, br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13 i 47/17), ministar prosvjete donio je ŠKOLSKI KALENDAR ZA 2018/2019. GODINU.

31.07.2017.

ŠKOLSKI KALENDAR ZA 2017/2018. GODINU

ŠKOLSKI KALENDAR ZA 2017/2018. GODINU

Na osnovu člana 62 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju („Službeni list RCG“, br. 64/02, 31/05 i 49/07 i „Službeni list CG“, br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13 i 47/17), ministar prosvjete donio je ŠKOLSKI KALENDAR ZA 2017/2018. GODINU.

11.07.2016.

Školski kalendar

Školski kalendar

Na osnovu člana 62 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju („Službeni list RCG“, br. 64/02, 31/05 i 49/07 i „Službeni list CG“, br. 45/10, 45/11, 36/13 i 39/13), ministar prosvjete donio je ŠKOLSKI KALENDAR ZA 2016/2017. godinu.

11.07.2016.

Školski kalendar

Školski kalendar

Na osnovu člana 62 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju („Službeni list RCG“, br. 64/02, 31/05 i 49/07 i „Službeni list CG“, br. 45/10, 45/11, 36/13 i 39/13), ministar prosvjete donio je ŠKOLSKI KALENDAR ZA 2016/2017. godinu.

20.06.2015.

ŠKOLSKI KALENDAR ZA 2015/2016. GODINU.

ŠKOLSKI KALENDAR ZA 2015/2016. GODINU.

Na osnovu člana 62 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (»Službeni list RCG«, br. 64/02, 31/05 i 49/07 i »Službeni list CG«, br. 45/10, 45/11, 36/13 i 39/13), ministar prosvjete donio je ŠKOLSKI KALENDAR ZA 2015/2016. GODINU.

22.07.2014.

ŠKOLSKI KALENDAR ZA 2014/2015. GODINU

Na osnovu člana 62 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (»Službeni list RCG«, br. 64/02, 31/05 i 49/07 i »Službeni list CG“, br. 45/10, 45/11, 36/13 i 39/13), ministar prosvjete donio je ŠKOLSKI KALENDAR ZA 2014/2015. GODINU

01.10.2013.

ŠKOLSKI KALENDAR ZA 2013/2014. GODINU

Na osnovu člana 62 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (»Službeni list RCG«, br. 64/02, 31/05 i 49/07 i »Službeni list CG“, br. 45/10 i 45/11), ministar prosvjete donio je ŠKOLSKI KALENDAR ZA 2013/2014. GODINU

12.10.2012.

ŠKOLSKI KALENDAR 2012/2013

Školski kalendar za 2012./2013. godinu

28.07.2011.

ŠKOLSKI KALENDAR ZA 2011/2012. GODINU

Na osnovu člana 62 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (»Službeni list RCG«, br. 64/02, 31/05 i 49/07 i »Službeni list CG“, broj 45/10), ministar prosvjete i sporta donosi ŠKOLSKI KALENDAR ZA 2011/2012. GODINU

25.03.2011.

KALENDAR MATURSKOG I STRUČNOG ISPITA ZA ŠKOLSKU 2010/2011. GODINU

KALENDAR MATURSKOG ISPITA ZA ŠKOLSKU 2010/2011. GODINU KALENDAR STRUČNOG ISPITA ZA ŠKOLSKU 2010/2011. GODINU