Manja slova Veća slova RSSStipendije Ministarstva prosvjete

12.05.2015.

NAJAVA: INFO dan o Nacionalnim stipendijama za izvrsnost na Univerzitetu Crne Gore

Danas će se u Plavoj Sali rektorata UCG sa početkom u 13 sati održati INFO dan povodom projekta “Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost – INVO” u okviru kojeg Ministarstvo nauke i Ministarstvo prosvjete dodjeljuju stipendije za magistarske, doktorske i postdoktorske studije u inostranstvu.

29.04.2015.

Stipendije Republike Slovačke

Obavještavamo zainteresovane kandidate da Ministarstvo obrazovanja, nauke, istraživanja i sporta Republike Slovačke, a u okviru Programa modernizacije,SLOVAČKA 21(kako je odobreno Rezolucijom Vlade Republike Slovačke br. 367/2008, od 4. juna 2008. godine), nudi 2 stipendije kandidatima iz Crne Gore.

16.04.2015.

Program stipendiranja talentovanih studenata njemačke fondacije “Konrad Adenauer” (KAS)

Obavještavamo zainteresovane kandidate da njemačka fondacija “Konrad Adenauer” (KAS), u okviru svojih projektnih aktivnosti, realizuje i program stipendiranja talentovanih studenata. U okviru ovog programa, KAS dodjeljuje određeni broj stipendija talentovanim studentima sa crnogorskih univerziteta, kao vid podsticaja njihovim naporima i težnjama da postanu intelektualna elita i odgovorni nosioci demokratskog prosperiteta crnogorskog društva.

31.03.2015.

Studija o programima mobilnosti

U okviru projekta “Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost“ urađena je Studija o programima mobilnosti. Dokument objedinjava informacije o programima razmjene i stipendijama stranih vlada.

19.03.2015.

Stipendije Vlade NR Kine

Obavještavamo sve zainteresovane da Vlada NR Kine dodjeljuje sljedeće stipendije crnogorskim kandidatima za školsku 2015/2016. godinu.

09.03.2015.

Prezentacija turskih stipendija u hotelu Ramada

Obavještavamo zainteresovane kandidate da će Ambasada Republike Turske organizovati prezentaciju pod nazivom „Stipendije Turske 2015“, u hotelu „Ramada“, u Podgorici, u četvrtak, 12. marta 2015. godine, u 19 sati.

03.03.2015.

POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ONLAJ KURS SAVJETA EVROPE O GLOBALNOM OBRAZOVANJU

Onlajn kurs Savjeta Evrope o Globalnom obrazovanju: Interkulturalna dimenzija održaće se od 23. marta do 17. aprila 2015. godine. Aplikaciona procedura sastoji se iz dva koraka: 1. Priložiti aplikacioni formular sa vašim ličnim i organizacionim podacima. 2. Preuzeti sa interneta onlajn MS Word aplikacioni formular i poslati ga popunjenog na sljedeću adresu e-mail adresu: icd(at)netuni.nl

02.03.2015.

Program stipendiranja u oblasti istraživačkog rada koji nudi mogućnosti stranim kandidatima specijalizovanim za oblast Kaspijskog mora i Azerbejdžana

Međunarodna agencija Azerbejdžana za razvoj (u daljem tekstu: AIDA), u saradnji sa Centrom za strateška istraživanja pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike Azerbejdžan, Istraživačkim centrom pod pokroviteljstvom Centralne banke Azerbejdžana i Institutom za ljudska prava pri Nacionalnoj Akademiji nauka Azerbejdžana, organizuje Program stipendiranja u oblasti istraživačkog rada koji nudi mogućnosti stranim kandidatima specijalizovanim za oblast Kaspijskog mora i Azerbejdžana. Institucije - domaćini pružaju podršku kandidatima obezbjeđujući odlične uslove za sprovođenje njihovih istraživanja I uspostavljajući jaku mrežu među akademcima u zemlji.

02.03.2015.

Međunarodni Institut za pomorsko pravo (International Maritime Law Institute - IMLI), Malta

Obavještavamo zainteresovane kandidate da je Međunarodni Institut za pomorsko pravo (International Maritime Law Institute - IMLI), sa sjedištem na Malti, uputio poziv za upis na master program, ne engleskom jeziku. Ovaj program predstavlja zajedničku inicijativu Vlade Malte i navedenog Instituta i njegovo trajanje je jedna akademska godina, počev od 12. oktobra 2015. godine.

26.02.2015.

„British Scholarship Trust“, za akademsku 2015/2016. godinu

Ministarstvo prosvjete Crne Gore obavještava da će britanska fondacija „British Scholarship Trust“, za akademsku 2015/2016. godinu, dodijeliti do 5 stipendija kandidatima iz Crne Gore, u trajanju od 1 do 3 mjeseca Stipendije su namijenjene postdiplomskim usavršavanjima/istraživanjima iz svih oblasti, a period realizacije je oktobar 2015 - oktobar 2016. godine.