Manja slova Veća slova RSS

>

P o z i v direktorima/direktoricama srednjih škola za učešće u raspravi

P o z i v direktorima/direktoricama srednjih škola za učešće u raspravi
Datum objave: 08.03.2018 10:13 | Autor: PR služba Ministaratva prosvjete

Ispis Štampaj stranicu


Programom rada za 2018. godinu Ministarstvo prosvjete je u obavezi da donese Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu, postupku i vremenu polaganja maturskog ispita u gimnaziji i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku polaganja stručnog ispita za učenike koji nastavljaju obrazovanje.

Saglasno navedenom, Ministarstvo prosvjete je, u skladu sa propisanom procedurom, pripremilo nacrte navedenih pravilnika, koje objavljuje na svojoj internet stranici i portalu e-uprave.

Imajući u vidu značaj pitanja koja se uređuju ovim propisima, pozivamo Vas da davanjem prijedloga, sugestija i komentara uzmete učešće u koncipiranju tekstova pravilnika kako bi došli do najboljih rješenja i ukupnog unapređivanja ovih ispita.

U tom cilju, potrebno je da direktori ustanova upoznaju nastavnike, stručne i druge organe sa sadžinom ovog poziva i tekstovima nacrta pravilnika, kako bi se sa njima upoznala najšira stručna javnost.

Molimo da prijedloge, sugestije i komentare dostavite Ministarstvu prosvjete, na E-mail: mps@mps.gov.me, ili putem pоšte, do 22. marta 2018. godine.

Poziv za raspravu.pdf

IZMJENE Pravilnika - maturski ispit.doc

Izmjene i dopune Pravilnika - stručni ispit.docx