Manja slova Veća slova RSS

>

U četiri opštine promovisan upis u prvi razred osnovne škole djece RE populacije

U četiri opštine promovisan upis u prvi razred osnovne škole djece RE populacije
Datum objave: 23.04.2018 14:58 | Autor: PR služba Ministaratva prosvjete

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo prosvjete je, i ove godine, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, Zavodom za školstvo i nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima pripadnika romske i egipćanske populacije, od 11. do 17. aprila promovisalo upis u prvi razred osnovne škole pripadnika RE populacije u Podgorici, Nikšiću, Beranama i Herceg Novom.

Ove četiri opštine posjetio je tim sastavljen od predstavnika navedenih institucija i nevladinih organizacija koji su razgovarali sa roditeljima i djecom koja su dorasla za upis u osnovnu školu, sa ciljem da im ukažu na obavezu i značaj osnovnog obrazovanja. Ideja je podsticanje roditelja da budu podrška svojoj djeci na putu obrazovanje.

PR služba Ministarstva prosvjete

Promocija je počela 11. aprila u Podgorici u Komjuniti centru na Kampu Konik, a nastavljena je 13. aprila u Nikšiću u prostorijama JU OŠ „Mileva Lajović-Lalatović“. U Beranama je promocija održana 16. aprila u naselju Rudeš, a u Herceg Novom 17. aprila u Romskom centru.

Roditeljima su podijeljeni informativni flajeri koji nude sve neophodne informacije o postupku upisa djece u prvi razred, kao i opis svih roditeljskih aktivnosti, koje prethode upisu djece. Ovi flajeri štampani su na crnogorskom, albanskom i romskom jeziku.

Takođe, oni su upoznati sa mjerama i aktivnostima koje Ministarstvo prosvjete zajedno sa partnerima preduzima za povećanje stope upisa romske djece u školu, kao i sa mjerama podrške u obrazovanju.

PR služba Ministarstva prosvjete

Promocija upisa jedna je od aktivnosti koje su predviđene Strategijom za poboljšanje položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016-2020. Kao jednu od mjera koje se preduzimaju radi poboljšanja obrazovnih postignuća, Ministarstvo prosvjete i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava obezbijeđuju komplete udžbenika za učenike osnovne škole, a Ministarstvo prosvjete obezbjeđuje prevoz za veliki broj učenika koji se obrazuju u 7 osnovnih škola u Podgorici.

Roditeljima su predočeni napori koje država preduzima u cilju inkluzije Roma i Egipćana u Crnoj Gori. Ta podrška se ogleda ne samo u dodjeljivanju besplatnih udžbenika, već i stipendija za učenike i studente.

Tim koji je razgovarao sa roditeljima izrazio je zadovoljstvo brojnošću roditelja koji su prisustvovali promocijama u sve četiri opštine.

PR Služba Ministarstva prosvjete